Na dan Vaskrsenja Gospodnjeg, 16. aprila 2017, služena je ponoćna Liturgija. Vrlo svečano evharistijsko slavlje, uz pojanje štutgartskog crkvenog hora, predstavljalo je vrhunac bogoslužbenog ciklusa kojim se okončava Veliki post i proslavlja ne samo vaskrsenje Hristovo, već i vaskrsenje naših tela, koje će se dogoditi kada Sin Božiji dođe da sudi živima i mrtvima.

Takođe, na praznik Vaskrsenja, služena je i jutarnja vaskršnja Liturgija, sa početkom u 9:30 časova. Svečana vaskršnja litija, uz učestvovanje dosta dece, simbolički je predočavala silu pobede života nad smrću. U okviru pashalnog jutrenja pročitana je vaskršnja beseda Jovana Zlatoustog, svetitelja iz IV veka, koja reečito govori o suštini velikog praznika i o odnosu koji bi svaki vernik trebalo da ima prema pričešću, pri liturgijskoj proslavi Vaskrsa.

 VASKRŠNJE SLOVO SVETOG JOVANA ZLATOUSTA

Ako je ko pobožan i bogoljubiv, neka se naslađuje ovim divnim i svetlim slavljem. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući se uđe u radost Gospoda svoga. Ako se ko namučio posteći se, neka sada primi platu. Ako je ko od prvog časa radio, neka danas primi pravedni dug. Ako je ko došao posle trećega časa, neka praznuje sa zahvalnošću. Ako je ko stigao posle šestoga časa, neka nimalo ne sumnja, jer ničim neće biti oštećen. Ako je ko propustio i deveti čas, neka pristupi ne kolebajući se nimalo. Ako je ko stigao tek u jedanaesti čas, neka se ne plaši zakašnjenja: jer ovaj divni Gospodar prima poslednjeg kao i prvog, odmara onoga koji je došao u jedanaesti čas, kao i onoga koji je radio od prvoga časa. I poslednjeg miluje i prvoga dvori; i onome daje, i ovome daruje; i dela prima, i nameru celiva; i delanje ceni, i prinos hvali.

Stoga dakle, uđite svi u radost Gospoda svoga; i prvi i drugi, platu primite; bogati i ubogi, jedni s drugima likujte; uzdržljivci i lenjivci, dan poštujte; vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas! Trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi! Tele je ugojeno; neka niko ne iziđe gladan; svi uživajte u bogatstvu dobrote! Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte Carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oproštaj zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi Spasiteljeva smrt: ugasi je Onaj koga je ona držala, zapleni ad Onaj koji siđe u ad, ugorča se ad okusivši telo Njegovo. I predviđajući to, Isaija zaklikta: ad se ugorča susrevši Te dole! Ugorča se, jer opusti; ugorča se, jer bi ismejan; ugorča se, jer se umrtvi; ugorča se, jer bi srušen; ugorča se, jer bi okovan; primi telo Hristovo, a naiđe na Boga; primi zemlju, a srete nebo; primi ono što vide, a pade u ono što ne vide. Smrti, gde ti je žalac? Ade, gde ti je pobeda?

Vaskrse Hristos, i ad se stropošta! Vaskrse Hristos, i padoše demoni. Vaskrse Hristos, i raduju se anđeli! Vaskrse Hristos, i život živuje! Vaskrse Hristos, i nijednog mrtvog u grobu! Jer Hristos, ustavši iz mrtvih, postade prvina preminulih. Njemu slava i vlast kroza sve vekove. Amin!

Hristos vaskrse!