Sveštenstvo štutgartske Crkvene opštine sa svom punoćom Crkve Božije u ovome gradu, izražava molitvenu blagodarnost Gospodu i episkopu Sergiju što je, posle osamnaestogodišnjeg smirenog i podvižničkog služenja i življenja, parohijski protođakon, Dragoslav Ćorković, udostojen protojerejskog čina. Imajući u vidu dalekosežni značaj Hristovih reči – „tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima“ (Mt, 5, 16) – koje su, opet, suštinski povezane sa principom apostola Pavla – „ako jedete, ako pijete, ako što drugo činite, sve na slavu Božiju činite“ (1Kor. 10, 31) – radosni smo što u ime svih onih koji ovoga čoveka dostojnog svoga zvanja poznaju možemo posvedočiti da je u svim životnim prilikama i neprilikama živeo u skladu sa ovim istinama vere. I sam prolazeći kroz životna iskušenja, zajedno sa svojom porodicom, bez osuđivanja i gneva neprestano je vršio zapovest Božiju o pomaganju svima onima zahvaćenim životnim nedaćama. Činio je to – toplom, neposrednom jevanđelskom rečju kao i konkretnim delom. Uvereni u reči ave Makarija Egipatskog da je u duše onih „na koje je kanula rosa Duha Svetoga i čije je srce ranjeno ljubavlju prema nebeskom Caru-Hristu kanuo i život nebeske besmrtnosti“, u protojereju Dragoslavu prepoznajemo takvog vrlinskog pastira u čijoj su ličnosti sve dimenzije Pravoslavlja – i ona evharistijska i ona asketska – zastupljene. Dobrom čoveku u Srba i hrišćanskom svečoveku, ocu Dragoslavu, želimo da još dugo leta svojim darovima izgrađuje Crkvu Božiju u Štutgartu, i na svim mestima na kojima bude propovedao i živeo Jevanđelje Hristovo. Crkvena opština – Štutgart