U okviru manifestacije pod nazivom „Nedelja Istočnih Crkava”, u katoličkom katedralnom hramu Svetog Eberharda u Štutgartu, uz prisustvo velikog broja uglednih ličnosti iz Evangeličke i Rimokatoličke Crkve Baden-Virtemberga, najvišim odlikovanjem Srpske Pravoslavne Crkve odlikovan je g. Manfred Vagner, penzionisani evangelički pastor.

U ime Svetog Arhijerejskog Sinoda i Patrijarha srpskog, uz prigodnu besedu izgovorenu na nemačkom jeziku, orden je gospodinu Vagneru uručio Episkop novosadski i bački dr Irinej. Ilustrujući dokazano prijateljstvo odlikovanog prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i srpskom narodu, episkop Irinej je prigodno slovo obogatio i ličnim svedočanstvom o podvizima ljubavi ovog vrlog evangeličkog pastora. Više od dve decenije podrške prosveti Srpske Pravoslavne Crkve od strane g. Vagnera, u raznim prilikama i neprilikama u kojima su se naša Crkva, naš narod i crkvene prosvetne institucije nalazile, predstavljaju i simvoličku opravdanost delegiranja bačkog Arhijereja od strane Svetog Sinoda da uruči odlikovanje.

Inače, svečano uručenje Ordena Svetog Save drugog stepena prethodilo je koncertu Prvog beogradskog pevačkog društva u štutgartskom katedralnom rimokatoličkom hramu. Celokupna manifestacija „Nedelja Istočnih Crkava“, koju je organizovao teolog dr Vladimir Latinović, doprinosi uočljivosti pravoslavnih hrišćana, kao i zastupljenosti istih u medijskom polju pomenute nemačke pokrajine. Centralni događaj ove manifestacije, pored uručenja odlikovanja Manfredu Vagneru, predstavljao je upravo koncert našeg najstarijeg hora.

Prilika je da srpskim čitaocima na ovom mestu ukratko bude predstavljen, u najsažetijim crtama, plodan životni i profesionalni put Manfreda Vagnera. Rođen u Sidelfingenu, u okolini Štutgarta, 3. decembra 1946. godine, teološkim studijama se posvećivao u Tibingenu i Hamburgu baveći se biblijskom, sistematskom i praktičnom teologijom, kao i ekumenskim bogoslovljem i religijskom pedagogijom. U dugom vremenskom periodu od 1988. do 2001. godine vršio je službu stručnog referenta virtemberške Evangeličke Crkve zaduženog za odnose sa Katoličkom Crkvom i Pravoslavnim Crkvama, gradeći čvrste prijateljske veze među konfesijama. Od 1988. godine, takođe, bio je nadležan i za pomoć pravoslavnim sveštenicima i njihovim porodicama koje su se, zbog najrazličitijih životnih nedaća, našli u nezavidnim životnim i finansijskim položajima.

Od 1993. do 2015. godine vršio je dužnost člana Stipendijskog komiteta Evangeličke Crkve. Njegovom zaslugom, u tom periodu mnogim pravoslavnim teolozima je omogućeno da, uz pomoć stipendijâ, studiraju teologiju na evangeličkim teološkim fakultetima u Nemačkoj. Od 2011. godine, u okviru institucije zadužene za negovanje ekumenskih odnosa, naročito sa Crkvama Bliskog Istoka, sa sedištem u gradu Rojtlingenu, nalazio se na čelu radnog tela koje se, zasedajući svake godine, bavilo kulturama i teologijom Pravoslavnih Crkava. I danas, u penziji, vrši mnoge počasne funkcije u okviru svoje Crkve i objavljuje članke posvećene ekumenskoj teologiji u renomiranim časopisima.

Gospodinu Manfredu Vagneru, hrišćaninu autentične jevanđelske ljubavi i širine, čestitamo na ovom odlikovanju i želimo da još dugo godina, sa svojom porodicom, doprinosi izgradnji bogoslovskih i kulturnih veza Istoka i Zapada.

Izvor: Marko Delić, doktorand Univerziteta u Tibingenu